หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

บุคลากร

 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 


นางรัตนาภรณ์ คชมะเริง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายเสน่ห์ ศรีคุณ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ


นายวีระศิลป์ ช้อยเครือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นายณรงค์สุข พลเยี่ยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นางสาวศลิษา อามาตย์มนตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน


นายสุนทร ทองจิตร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562