หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

บุคลากร

 


นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
Email : Sri@dla.go.th
โทร : 036-240-720
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 


นายเสน่ห์ ศรีคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวณัฏฐณิชา จิระธัมบางกูร
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ


นายณรงค์สุข พลเยี่ยม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน


นางสาวศลิษา อามาตย์มนตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติงาน


นายสุนทร ทองจิตร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562