หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบ
 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  
ศึกษาอบรมวิชาการขับเคลื่อนระบบราชกาฯ
ลำดับภาพที่ 1/6
ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาฯ
ลำดับภาพที่ 2/6
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดจันทารามฯ
ลำดับภาพที่ 3/6
ช่วงเช้านี้ทำบุญตักบาตรทางน้ำบริเวณลานสะแกกรัง
ลำดับภาพที่ 4/6
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หุบป่าตาดฯ
ลำดับภาพที่ 5/6
บริเวณจัดการขยะมูลฝอย ณ อบต. หนองสรวง ฯ
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
ศึกษาอบรมวิชาการขับเคลื่อนระบบราชกาฯ
ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาฯ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดจันทารามฯ
ช่วงเช้านี้ทำบุญตักบาตรทางน้ำบริเวณลานสะแกกรัง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หุบป่าตาดฯ
บริเวณจัดการขยะมูลฝอย ณ อบต. หนองสรวง ฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2562

        วันที่ 20 กันยายน 2562 (ภาคทฤษฎี)
           - ศึกษาอบรมวิชาการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากร
           - ศึกษาอบรมวิชายุทธศาสตร์ชาติกับการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีท่านท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากร
           - ศึกษาอบรมวิชาสัมมนาการปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยมี ผอ. ทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายฯ และท้องถิ่นอำเภอ  เป็นวิทยากร

         วันที่ 21 กันยายน 2562
           - ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่  ณ เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
           - ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดจันทาราม ณ อบต. ท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

         วันที่ 22 กันยายน 2562
            - ช่วงเช้านี้ทำบุญตักบาตรทางน้ำบริเวณลานสะแกกรัง
            - ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หุบป่าตาด อบต. ทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
            -ศึกษาดูงานบริเวณจัดการขยะมูลฝอย ณ อบต. หนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 21.42 น. โดย คุณ สุนทร ทองจิตร

ผู้เข้าชม 285 ท่าน

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562