หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
เนื่องในโอกาสวันครู [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
แผนป้องกกันและบบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ Zezo waste ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zezo waste School ปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 566
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562