หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจข้อมูลอาคาร หรือพื้นที่ในความปกครองดูแลขององค์กรภาครัฐ [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 442
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562