หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     

 
เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับ อปท. [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 205
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562