หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

หนังสือราชการ สถจ.สระบุรี

  
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  
 

1.1 กรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้ามมิให้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
   1.2 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นได้ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 แต่ไม่สามารถนำไปเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงานเอกชนได้
   1.3 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะโอนข้อมูลลับระหว่างหน่วยงานของรัฐได้ แต่ไม่อาจโอนข้อมูลให้หน่วยงานเอกชนได้ ตามข้อ 34 แห่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2565 เวลา 11.04 น. โดย Tokky

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562