หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 

ติดต่อเรา

 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
 
ถนนพหลโยธิน16
แม่น้ำป่าสัก
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (แห่งใหม่)
คลองเพรียว
อ่างเก็บน้ำตะกุด
สันเขื่อนชลประทานตำบลตะกุด
โครงการชลประทานสระบุรี
 
ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 (ฝั่งทางเสาธง) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036-340720,036-340718-9
โทรสาร : 036-340718-9
Web Site : www.saraburilocal.go.th
Mail : Sri@dla.go.th
 
หมายเลขติดต่อภายใน

036-340720 บริหารงานทั่วไป

036-340718-9 ต่อ 11 กลุ่มงานมาตรฐาน 12 ผอ.กลุ่ม
    ต่อ 13 กลุ่มงานส่งเสริม 14 ผอ.กลุ่ม
    ต่อ 15 กลุ่มงานกฎหมาย 16 ผอ.กลุ่ม
    ต่อ 17 กลุ่มงานการเงิน 18 ผอ.กลุ่ม
 
  แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562