หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
   
 
 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดสระบุรี
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
จ.สระบุรี
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญในตำบล
จ.สระบุรี
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ค. 2562
 

ประวัติความเป็นมา

 
  ความเป็นมา จังหวัดสระบุรี
 
จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของกรุงเทพมหานคร ละติจูดที่ 14 องศา 31 ลิปดา 43.59439 ฟิลิปดาเหนือ กับลองติจูดที่ 100 องศา 54 ลิปดา 35.58478 ฟิลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศาลากลางจังหวัด) และตามทางรถไฟตะวันออก-
เฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร และตามแม่น้ำเจ้าพระยา แยกเข้าแม่น้ำป่าสัก ประมาณ 165 กิโลเมตร เนื้อที่จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของพื้นที่ประเทศ
 
ตราสัญลักษณ์
 
รูปมณฑป หมายถึง สถานที่อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรี และชาวไทยทั้งประเทศ เป็นรูปมณฑป ปลูกครอบรอยพระพุทธบาท ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอภาชี อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอหนอเสือ จังหวัดปทุมธานี
และอำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา